Payızlıq əkinlərdə zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə aparılır

Ümumilikdə 187 174 hektar ərazidə mübarizə tədbirləri həyata keçirilib