İki aya Şahdəniz yatağı üzrə əldə olunan gəlirlər 227 milyon dolları keçib

2007-ci ildən bu yataq üzrə gəlir 4 milyard dolları ötüb