Bu il 20 şəxsi arxiv fondu yaradılıb

Arxiv fonduna 1000-dən müxtəlif fotosənədlər daxildir