Şuşada at sərgiləri baş tutacaq

Sərgilərdə atçılıqla məşğul olan bütün hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər