Azərbaycanın TRACECA-dan gəlirləri 7%-dək artıb

Dəhlizin Azərbaycan hissəsində yük daşınmasından gəlir 6% çox olub

TRACECA-nın Azərbaycan hissəsindən nə qədər yük daşınıb?

Yüklər, əsasən, avtomobil nəqliyyatı ilə daşınıb