Azərbaycanda avtoparkın 80-90%-ni köhnə avtomobillər təşkil edir

Hazırda ölkədə 1,3 milyona qədər avtomobil var