Geniş tamaşaçı kütləsinə məlum olmayan “Axırıncı namaz” filmi aşkarlanıb

Film “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında ekranlaşdırılıb

Bu il 20 şəxsi arxiv fondu yaradılıb

Arxiv fonduna 1000-dən müxtəlif fotosənədlər daxildir