Zərgərlik sahəsi: mövcud vəziyyət, problemlər və qarşıda duran hədəflər

“Peşəkar müəllimlərin sayı kifayət qədər olasa da, zərgərlik emalatxanalarında avadanlıq təminatı minimal səviyyədədir”