Flash Xəbərlər

Flash Xəbərlər

Xankəndidə Dövlət himni və azan səsi eşidilir

Həmçinin səsləndirilən “Koroğlu” uvertürası da ətraf bölgələrə yayılır