Azərbaycanda 5%-li yod məhsulu istehsal olunacaq

“Ölkəni yodla təmin etmək mümkün olacaq"