Bu gün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Günü qeyd olunur

Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının dövlət quruculuğunun əsaslarını qoymuşdur