BTC ilə tranzit neftinin nəqli 40%-dən çox artıb

9 ay ərzində magistral neft kəmərləri ilə 27,5 milyon ton neft nəql edilib

Neft nəqlinin 79%-i Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft ixrac kəməri ilə həyata keçirilib

BTC kəməri ilə 3 milyon ton tranzit nefti nəql edilib

16 ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti ilə 518 milyon ton neft nəql olunub

Boru xəttinin uzunluğu 1 768 kilometr təşkil edir

Azərbaycan neçə milyon ton neft ixrac edib?

İxrac edilmiş neftin 73%-i Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin payına düşüb

Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə 500 milyon tondan çox neft nəql edilib

Cari ilin mart ayında Ceyhan terminalından 5 000-ci tanker yola salınıb

Azərbaycan neftinin 77%-i Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə nəql olunur

Qazın nəqlinin 47%-i Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri vasitəsilə ötürülüb

Azərbaycan neftinin 75,5%-i Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə nəql olunur

Qazın nəqlinin 50,2%-i Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri vasitəsilə həyata keçirilir

Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə 500 milyon ton neft nəql edilib

Xəzər neftinin 500 milyonuncu tonu 12 dekabr tarixində tankerə yüklənib