Bu gün “Məhəbbət əfsanəsi” baletinin müəllifi Arif Məlikovun doğum günüdür

Onun bəstələdiyi musiqilər ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və başqa ölkələrdə ifa olunur

Azərbaycanda ilk baletin müəllifi olan Əfrasiyab Bədəlbəyli

Bəstəkar 19 aprel 1907-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub

Bu gün balerinamız Leyla Vəkilovanın anadan olmasından 95 il ötür

Əşrəf Abbasov “Qaraca qız” baletini məhz Leyla Vəkilova üçün yazıb