Flash Xəbərlər

Flash Xəbərlər

Dəniz sularına qərq olunmuş Bayıl qalası

Qala suyun qalxıb-enməsi nəticəsində gah dənizin üzünə çıxır, gah da suyun altında görünməz olur