Azərbaycanda soya sahələrinin güzəştli sığortası başlayıb

Sığorta haqqının 50%-i dövlət tərəfindən ödənilir