Flash Xəbərlər

Flash Xəbərlər

Azərbaycanda Dağlılar

Dağlılar toponimi keçmiş Xızı-Bərmək mahalının ərazisində yaşayan əhalinin adından əmələ gəlib