Davos Forumunda Azərbaycanda bərpaolunan enerji mənbələrinin potensialı barədə danışılıb

Həmçinin regional proseslərin enerji bazarlarına təsiri barədə müzakirələr aparılıb