AMEA: Güney azərbaycanlılar haqqında dialektoloji atlas hazırlanacaq

“Həmçinin Dərbənd və güney azərbaycanlılar haqqında da atlasın hazırlanması planda var”