Bu gün Azərbaycanla Türkiyə arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasından 30 il keçir

Bu protokol Azərbaycanın xarici ölkə ilə imzaladığı ilk diplomatik sənəd olub