May ayında 73 nəfər dissertasiya müdafiə edib

Dissertasiya işlərindən 38-i elmi müəssisələrdə müdafiə olunub

Mart ayı üzrə dissertasiya müdafiə edənlərin sayı açıqlanıb

Dissertasiya işlərindən 35-i elmi müəssisələrdə müdafiə olunub