Azərbaycanda ekoloji təmiz avtomobillərin idxal rüsumundan azad olunması təklif olunub

Ekoloji təmiz nəqliyyat üçün Yol Xəritəsi hazırlanıb