Azərbaycan dənizçilərinin sənədlərinin etibarlılıq müddəti uzadılıb

Sənədlərin etibarlılıq müddəti 31 mart 2022-ci il tarixinədək uzadılıb