Tarix Muzeyinin fonduna “Qodu” gəlinciyi daxil olub

Gəlincik XX əsrin əvvəllərinə aiddir