Talıbovların şirkətinə 8 protokol yazılıb

Şirkət valyuta vəsaitinin 20 faizindən 30 faizinədək məbləğdə cərimə edilib