Gizli audio və fotoların istifadəsi qadağan edilib

Yazılı razılığın olması istisna hal kimi qəbul edilib