İnternat məktəblərində yaşayan 28 uşaq bioloji ailələrinə qaytarılıb

4 uşaq ailə tipli kiçik qrup evində alternativ xidmətə yönləndirilib