Azərbaycanla Özbəkistan ipəkçilik sahəsində birgə müəssisə yaradacaqlar

Bu, iki ölkə arasında imzalanan Yol Xəritəsində öz əksini tapıb