Azərbaycanda nağd pul kütləsinin xüsusi çəkisi azalıb

5 il ərzində 15%-ə yaxın azalma var