Naftalan yağları Küveytə ixrac olunacaq

İlkin mərhələdə məhsulun üç növdə ixracı planlaşdırılır