Zəngilan hava limanına beynəlxalq kod təyin edilib

Unikal kod şəhərə və yerləşdiyi regiona uyğun verilib