FAYDALI: işçinin məzuniyyət haqqı necə hesablanır?

Məzuniyyət haqqı ən geci 3 gün qalmış ödənilməlidir

Azərbaycanda əmək məzuniyyəti məcburi ola bilər

Bu barədə Əmək Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi təklif olunub