Azərbaycanın bəzi yolları buz bağlayıb

Buzlaşmaya qarşı müvafiq tədbirlər görülür