Bakının Məhsəti Gəncəvi küçəsi təmir edilir

Təmir olunan hissənin uzunluğu 420 metr təşkil edir