Azərbaycanda maral və ceyranların bəzi növləri bərpa edilə bilər

Bildirilib ki, ölkədə bir neçə yerdə maralların nəsli tükənib