Azərbaycanda yeni su anbarları yaradılır

“2020-2022-ci illəri əhatə edən...