15 hektar sahədə meşəbərpa tədbirləri həyata keçirilir

“Toxumların səpini işləri davam etdirilir”