Azərbaycanda meşəbərpa tədbirləri davam edir

Ümumilikdə 8 rayonda 16 000 ədəd ting əkilib, 800 kiloqram palıd toxumu səpilib

Son üç gündə meşə fondu torpaqlarında 60 mindən çox ağac əkilib

Ümumilikdə 66 hektar meşə fondu ərazisində müxtəlif cinsli ağaclar əkilib