Azərbaycanda meşəbərpa tədbirləri davam edir

Ümumilikdə 8 rayonda 16 000 ədəd ting əkilib, 800 kiloqram palıd toxumu səpilib