Azərbaycan musiqisinin ilk simfonik əsərlərinin müəllifi olan maestro Niyazinin doğum günüdür

O, “Rast” və “Şur” muğamlarını nota salmışdır