Azərbaycanın ilk balerinası Qəmər Almaszadə

Xalq artisti 10 mart 1915-ci ildə Bakıda anadan olub