Azərbaycanda yeraltı qaz anbarlarının həcmi nə qədərdir?

Hazırda iki yeraltı təbii qaz anbarı mövcuddur