FHN: bir sıra tibb müəssisələrində rentgen müayinə fəaliyyəti dayandırılıb

Müəssisələrdə radiasiya təhlükəsizliyi tələblərinə riayət edilmirdi