Rusiya kombaynları Azərbaycanda istehsal olunacaq

Onların üçüncü ölkələrə də satışı nəzərdə tutulur