Azərbaycanın sənaye parklarında 6 il ərzində 9,5 min iş yeri yaradılıb

2016-2021-ci illərdə sənaye parkları 6 milyon dollardan çox investisiya cəlb edib