Azərbaycanla İran Xudafərin və Qız qalası SES-ləri ilə bağlı sənəd imzalayıb

İstehsal olunacaq enerjinin 50/50 prinsipi ilə bölünməsi nəzərdə tutulub