Azərbaycanın dörd rayonunda yeni pambıq sortlarının əkininə başlanılıb

7 Pakistan, 1 Türkiyə və 1 yerli sort toxumlar əkilir