Qarabağda mineral su yataqları aşkarlanıb

Aşkar edilən su yataqlarından 167-si Mineral Xammal Bazasına daxil edilib