TRACECA-nın Azərbaycan hissəsindən 24,2 milyon tondan çox yük daşınıb

Yüklərin 53,9%-i avtomobil nəqliyyatı ilə daşınıb

TRACECA-nın Azərbaycan hissəsində 15 milyon ton yük daşınıb

Yüklərin 55%-i avtomobil nəqliyyatı ilə daşınıb

Azərbaycanın TRACECA-dan gəlirləri 7%-dək artıb

Dəhlizin Azərbaycan hissəsində yük daşınmasından gəlir 6% çox olub