Səthində 200 dəfədən çox “Allah” sözü yazılmış abidə: Qarabağlar türbəsi

Ərazidə türbədən başqa, qoşa minarə və onların arasında yerləşən dini bina qalıqları da mövcuddur

Memar Əcəminin şah əsəri: Möminə Xatun türbəsi

Abidə Naxçıvan şəhərində olan Atabəylər Memarlıq Kompleksinin ərazisində yerləşir