Səmada uçan naməlum cihaz müşahidə edilib

Uzun işıqlarla təchiz olunan cihaz uçaraq gözdən itir